Μίμης

 Ίσως κάποιες Κυριακές  .... 

  • Όταν έχω ρεπό, δεν έχω πονοκέφαλο και για κάποιο λόγο δεν κάθεται κανένας στον Dj,
  • θα κάνω μία φιλότιμη προσπάθεια να γεμίσω τον χώρο με μουσική!!!!
  • Πάντος η αλήθεια είναι ότι αυτά που θα ήθελα να παίξω
  • είναι για ελληνικό βαρύ σκέτο και παξιμάδι... αλλά προσαρμόζομαι!!!!
Αγαπημένες επιλογές: 

Error: Operation failed - Most likely the backend service failed. Please try again.

strip

Φόρμα αναζήτησης